21-22 sierpnia 2024

21-22 sierpnia 2024, Suwałki

FORUM

INWESTORÓW

TRANSFORMACJI

ENERGETYCZNEJ

REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

20 SIERPNIA

21 SIERPNIA

22 SIERPNIA

20.00
ABRYSówka!

Nieformalny wieczór integracyjny w Hotelu Szyszko***

Obrady merytoryczne
Przejazd autokarem na kolację grillową połączoną z rejsem statkiem Żeglugi Augustowskiej po jeziorach i rzekach

Obrady merytoryczne

Wymiana doświadczeń

Panel dyskusyjny

Lunch

Dobre wspomnienia, wiele nowych kontaktów, inspiracje zawodowe

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

IconIconIconIconIconIconIconIconIcon

Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej (FITE)

stanowi platformę współpracy ukierunkowaną na kompleksową integrację działań inwestorów oraz podmiotów wspierających przedsięwzięcia z obszaru termicznego przekształcania odpadów, odnawialnych źródeł energii w tym biogazowni komunalnych.


Głównym celem FITE jest ułatwienie i przyspieszenie realizacji inwestycji w te kluczowe dla transformacji energetycznej sektory, tak aby Polska mogła szybciej osiągnąć swoje cele związane z ochroną środowiska, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zwiększaniem samodzielności energetycznej.


FITE stanowi nieformalną platformę, która umożliwia inwestorom oraz podmiotom wspierającym inwestycje w racjonalną gospodarkę odpadami i transformację energetyczną, wspólną realizację tych celów, stanowiących priorytety dla państwa i samorządów terytorialnych.

Uczestnicząc w spotkaniach FITE przedsiębiorcy zyskują:


- Dostęp do aktualnych informacji o trendach rynkowych, regulacjach prawnych i nowatorskich rozwiązaniach technologicznych w branży ITPO, OZE w tym biogazowni.

- Możliwość udziału w tworzeniu polityki sektorowej i wpływania na kształtowanie przyszłości branży.

- Budowanie relacji i tworzenie sieci kontaktów z kluczowymi decydentami w administracji publicznej, wśród inwestorów i przedstawicieli biznesu.

- Zwiększenie prestiżu firmy i budowanie pozytywnego wizerunku jako odpowiedzialnego inwestora zaangażowanego w ochronę środowiska.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

ImageImage
MIEJSCE FITE 2024

Centrum Konferencyjne

Park Naukowo-Techniczny Polska-Wschód

w Suwałkach,

ul. Innowacyjna 19:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji

10:10 - 10:30 Szanse i bariery w realizacji inwestycji branży wykorzystujących odzysk energii
z odpadów
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński Politechnika Łódzka

10:30 - 10:50 Finansowanie inwestycji związanych z transformacją energetyczną

10:50 - 11:05 Partner generalny

11:05 - 11:25 Uzyskanie decyzji środowiskowej barierą w realizacji inwestycji Sławomir Podgórski Radca prawny

11:25 - 11:45 Inwestycja w ITPOK drogą do samodzielności energetycznej Zbigniew Walendzewicz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach

11:45 - 12:05 Przerwa kawowa

12:05 - 12:25 Realizacje inwestycji budujących bezpieczeństwo energetyczne gminy Tomasz Drzał Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

12:25 - 12:35 Wsparcie w realizacji inwestycji termicznego przekształcania bioodpadów - doświadczenie SPEO Alina Pisiecka Przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

12:35 - 12:55 Wpływ organizacji systemu i morfologii odpadów na pozyskiwanie energii z bioodpadów
dr inż. Jakub Pulka Uniwersytet Przyrodniczy

12:55 - 13:15 Biogazownia komunalna racjonalna forma zagospodarowania bioodpadów
i źródłem energii


13:15 - 13:30 Energetyczne zagospodarowanie osadów w małej oczyszczalnie ścieków komunalnych: studium przypadku Spółka Wodna "Łeba" Adam Orzech Prezes Naturalna Energia

13:30 - 13:50 Współspalanie RDF w ciepłowniach komunalnych

13:50 - 14:40 Przerwa obiadowa

14:40 - 15:30 Panel dyskusyjny poprowadzi Piotr Talaga Redaktor naczelny wydawnictw ABRYS: Perspektywy transformacji energetycznej

17:00  Zaproszenie na rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej z kolacją grillową


10:00 - 10:20   Dążenie do samodzielności energetycznej gminy - case study

10:20 - 10:40   Dialog społeczny niezbędnym elementem realizacji inwestycji Tomasz Szymkowiak Dyrektor ds wydawnictw Abrys


10:40 - 10:55   Partner

10:55 - 11:15  Transformacja. Ciepłownictwo przyszłości: OZE i magazyny ciepła Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej 

11:15 - 11:35   Przerwa kawowa

11:35 - 11:55   Transformacja energetyczna branży ciepłowniczej  Jacek Szymczak Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie


11:55 - 12:45   Panel dyskusyjny: poprowadzi Tomasz Szymkowiak Abrys: Dążenie do samodzielności energetycznej koniecznością przedsiębiorstw i samorządów


  Zakończenie i lunch

* organizatorzy zastrzegają możliwości zmiany 

PIERWSZY DZIEŃ:

21 SIERPNIA

DRUGI DZIEŃ:

22 SIERPNIA

PROGRAM OBEJMUJE*
REJESTRACJA
ImageIconIconIconIconIconIconIconIcon

Gówna atrakcja FITE2024

rejs statkiem ze śluzowaniem

oraz

muzyczna kolacja grillowa

podczas rejsu

Główna atrakcja FITE2024

rejs statkiem ze śluzowaniem

oraz muzyczna kolacja grillowa

Wspierają nas:

Image

Rada Stała Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej

ImageImageImageImageImageImage

Robert Rosa (Abrys)

Michał Dąbrowski (PIGO)

Tomasz Uciński (KIGO)

Andrzej Porawski (ZMP)

Jacek Szymczak (IGCP)

Marek Mrówczyński


Partnerzy Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej

Patroni medialni

Paneliści FITE2024

Tomasz Drzał

Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE


Autor licznych opracowań dotyczących rozwoju rynku PV w Polsce i Europie. Współautor wielu strategii rozwoju dla klastrów energii oraz samorządów samowystarczalnych energetycznie. Z ramienia Krajowej Izby Klastrów Energii konsultuje prace projektu KLASTER przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Również jako przedstawiciel KIKE, brał udział w pracach grupy roboczej Ministerstwa Klimatu, pod kierownictwem prof. Adama Drobniaka, współtworząc raport „Rekomendacje – Sprawiedliwa Transformacja”. Doświadczony menedżer, specjalizujący się w dziedzinie komunalnych projektów energetycznych. Jest prawnikiem, absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Levin College of Law.


Dr inż. Piotr Manczarski

Fermentacja i termiczne
przekształcanie w konkluzjach BAT.

Prof. Grzegorz Wielgosiński


Prof. Andrzej Jędrczak

Przeróbka beztlenowa bioodpadów

komunalnych. Przegląd i porównanie technologii.

Dr hab. Zbigniew Bukowski

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek. Strony. Ustawowy zakres rozstrzygnięcia. Terminy...

Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej


Piotr Talaga


Image

FORUM INWESTORÓW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia 2024 w Suwałkach w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód.
Jest to największe wydarzenie w branży!

Dlaczego warto z nami być w Suwałkach? Jakie mamy cele?

FITE to kompleksowe spotkanie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń
- stworzenie platformy wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadowej oraz energetycznej, przekazywanie ich do administracji rządowej oraz popularyzowanie poprzez media Abrys
- stworzenie przestrzeni dla spotkania się grup decydentów, izb, stowarzyszeń jako spotkania towarzyszące Zjazdowi
- promowanie pozytywnych przykładów i najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla branży energetycznej
- promowanie innowacji
- nawiązywanie nowych kontaktów i zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą energetyczną oraz dostawcami technologii
- kojarzenie dostawców technologii z ich odbiorcami w branży.

Dbamy o najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny oraz niezapomniane atrakcje dla uczestników. W dniu poprzedzającym konferencję spotkajmy się na Abrysówce - naszym nieformalnym, zapoznawczym spotkaniu biznesowym. Spotkanie to odbędzie się w Hotelu Szyszko***
To doskonała okazja na nawiązanie nowych kontaktów już przed rozpoczęciem wydarzenia.
W pierwszym dniu FITE, już po konferencji pojedziemy razem do Augustowa, by w nieformalny sposób poznać się przy grillu. Wycieczka będzie rejsem po augustowskich jeziorach i rzekach, zatem wrażenia gwarantujemy niezapomniane.

Do miłego zobaczenia na konferencji!

Organizatorzy

Dlaczego warto wziąć udział?

FITE
konsolidacja branży

 • Wspieramy się w działaniach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji środowiskowych
 • Wspieramy się w zakresie działań komunikacyjnych, w tym konsultacjach społecznych
 • Wymieniamy się doświadczeniami z realizacji projektów
 • Pomagamy odnieść sukces przy budowie instalacji
 • Jesteśmy na bieżąco z możliwościami finansowania projektów
Sprawdź jak otrzymać rabat
Icon
 • uczestnictwo w wykładach i panelach dyskusyjnych w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych
 • dostęp do prezentacji prelegentów
 • wyżywienie w dniach 21-22.2024 r. (21.08.2024 r. – przerwa kawowa, lunch; 22.08.2024 r. – przerwa kawowa, lunch)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • ABRYSówka - impreza powitalna 20.08.2024 r. w Hotelu Szyszko ***
 • niezapomniany rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej po jeziorach i rzekach połączony z kolacją grillową (przejazd autokarem z Suwałk do Augustowa i z powrotem) 21.08.2024 r.

zł netto

1290

UDZIAŁ STACJONARNY OBEJMUJE

REJESTRACJA

Noclegi w hotelu ze śniadaniem

obowiązuje rejestracja telefoniczna bezpośrednio w hotelu,

podane niżej ceny otrzymają uczestnicy FITE na hasło: ABRYS

Hotel Szyszko ***

ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 46 46

recepcja@hotel-szyszko.pl


Hotel usytuowany najbliżej FITE

 • pokój 1 osobowy w cenie 230 zł/doba
 • pokój z większą liczbą łóżek (w tym 2, 3, pokoje typu studio) 300 zł/doba

Hotel Loft 1898 ****

ul. Pułaskiego 24K16-400 Suwałki

tel. +48 87 739 59 00

101info@hotelloft.pl


Hotel Logos Image

Hotel LOGOS** Suwałki

ul. Kościuszki 120, 16-400 SuwałkI

tel. (+48) 87 566 69 00

biuro-suwalki@hotellogos.pl

 • Pokój 1 osobowy 250 zł brutto/dobę
 • Pokój 2 osobowy 350 zł brutto/dobę
 • Pokój 3 osobowy 450 zł brutto/dobę
 • Apartament dla 2 osób 600 zł brutto/dobę
Image
 • Pokój studio 490 zł/doba
 • Pokój 2 osobowy 370 zł/doba
 • Pokój 1 osobowy 330 zł/doba
Image Image Image Image
WYBIERASZ SIĘ NA 13. KONFERENCJĘ "PALIWA Z ODPADÓW" ?

Skorzystaj z 10% rabatu*
Strona konferencji
* Podczas FITE 12.06., będziemy prosić o podpis na liście obecności. Brak obecności na FITE spowoduje utratę rabatu na udział w konferencji "Paliwa z odpadów" i stosowne względem tego działania księgowe.
Po zapisaniu się na spotkanie, wyślemy do Ciebie maila z kodem rabatowym, który wpiszesz podczas rejestracji na konferencję.

ZAPRASZAMY NA ABRYSÓWKĘ
20.08.2024 godz. 20:00 w restauracji Hotelu Szyszko

ABRYSówka to tradycyjne spotkanie integracyjne
dla uczestników naszych konferencji.
Ma charakter zupełnie nieformalny.
To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów, zarówno biznesowych, jak i prywatnych.

Serdecznie zapraszamy!

Icon

Kontakt

Koordynator wydarzenia:

Katarzyna Polerowicz-Kelma

E: k.kelma@abrys.pl

T. +48 883 311 289

Promocja i współpraca:

Katarzyna Szyińska

E: k.szyinska@abrys.pl

T. +48 784 001 822

ImageImage